Landscape, Environment, Community


בגינת הפרפרים, מגרש חניה, הוסב לפארק ובו צמחיה מושכת פרפרים
שיתוף פעולה עירוני מתמשך עם העיר בת ים המנגיש ומחדש את חזית הים שלה כנכס ציבורי המחדש את ההוויה שלה עבור תושביה וממצב אותה מטרופולינית.
מחזירים את הכיכר למפלס הרחוב
חזרה לעתיד, ציבוריות מתחדשת בגובה הכביש בכיכר צינה דיזנגוף