חזית הפארק החדשה מסמלת חוסן טבעי ובית גידול פרוגרמטי

חזית הפארק החדשה מסמלת חוסן טבעי ובית גידול פרוגרמטי

Project Name

פארק TLV

גישת התכנון של פארק החוף נסמכת על שלושה יסודות: קיים, קיום וקיימות. הגישה לתכנון, נשאבת מהצורך לתאם בין שלושת היסודות ולבצע בהם כיוון עדין ורגיש – כיוונון.

קיים // שפת המקום והמרכיבים הייחודיים לו; אקולוגיים ; נופיים ; תרבותיים הנוכחים

במרחב הפארק העתידי.

קיום // האנושי ; הצומח ; הדומם, הנוכחים במרחב הפארק והעתידים לבנות ולהרכיב את

מרחב העיר העתידית בצפון מערב העיר

קיימות // גישה תכנונית המבקשת לשלב בין צרכי הקיום של האדם לאלה של הטבע

והבטחת המשכיותם בדורות הבאים.

 עיצוב תוואי השטח בגבעיות, דימוי פני השטח הקיימים, נחרצו לאורך השנים ע”י תנועות טרקטורונים ופעילות רכב ותוצרתם שטח של איים צמחיים. מורפולוגיה זו היוותה נקודת מוצא לעיצוב הפארק וחלוקתו לתאי שטח פרוגרמתיים.

הפארק מהווה טרנספורמציה הדרגתית בין מצבים: ממזרח למערב יורדת רמת האינטנסיביות ומגוון הפעילויות, ובהתאמה הטבע העירוני הופך לטבע פראי. הפארק כולל את רחוב הים, רחבות כניסה לפארק ואזורים לפעילות בפיתוח ויוצר מערך לתנועת רגל ושיטוט. בהתאם לכך, הטבע יעבור תהליכי שיקום ויכלול תנועת הולכי רגל דלילה, בעיקרה בכיוון מזרח מערב לכיוון סף המצוק.

הפארק יהיה עשוי איים איים, יחידות נוף טבעיות, בחלקן קיימות, בחלקן חדשות, היוצרות ומשלימות את המארג הטבעי. ככל שנעים מזרחה לכיוון החזית העירונית, האיים הגדולים והרצופים הולכים וקטנים והמרחב נעשה פעיל יותר. את הפעילות הטבעית מחליפה הפעילות האנושית שמתרחשת בסמיכות לרחוב דרך הים. חזית הפארק החדשה הזו תסמן מקום לחוסן טבעי ובית גידול פרוגרמטי.

More
Information
Location
תל אביב, ישראל
Date
2016