גבעות מע'אר הן פנינה קטנה ונעימה במיוחד, שמאפשרת להבין במבט אחד את השינויים העצומים שמתחוללים סביבנו

גבעות מע'אר הן פנינה קטנה ונעימה במיוחד, שמאפשרת להבין במבט אחד את השינויים העצומים שמתחוללים סביבנו

Project Name

גבעות מע’אר, סקר ותיעוד

במחקר הגאוגרפי-היסטורי מהווה המסד האזורי בסיס לחקר הכפר הבודד והשתלבותו במרחב. אולם ישנם גם מחקרים שעניינם חקר הישוב הבודד והשתלבותו ו/או השפעתו במרחב. בעבודה זו אנו מתמקדים בשרידיו של כפר אחד במישור החוף וסביבותיו, הכפר מרר, בעל ייחוד גאוגרפי ומאפיינים מיוחדים מהם ניתן ללמוד על כפרים דומים במישור החוף שלא נחקרו דיים. כפר זה, שנחרת עמוק מאוד בזכרון מורשת ההתיישבות העברית במרחב שבין גדרה לרחובות, השפיע על תהליכים במרחב הסובב לו ובשטח הפתוח. השרידים המועטים אמנם, המוסוים תחת שיחי הצבר וחורשות החרובים, והנישאים על הגבעה הגבוהה ביותר במישור החוף, מהווים נקודת ציון בולטת מאוד בנוף המקומי והמרחבי. מחקר זה, שבמוקד ניצב הכפר הערבי, מאיר את עיננו גם לגבי היבטים ארכאולוגיים, היסטוריים ומרחביים של ההתיישבות הכפרית במישור החוף החל מן התקופות הקדומות. במחקר הגאוגרפי-אנתרופולוגי בעולם נבדק נושא המגורים במערות בהיבטים גאוגרפיים, היסטוריים, ארכאולוגיים ופולחניים (,Kemp 1988). אולם בחקר ארץ-ישראל נבדקו נושאים שונים בתחום זה, ארכאולוגיים ואנתרופולוגיים בעיקר, ובאזורים מסוימים ולא בראיה כוללנית (חבקוק,1985 ).
גם מחקר זה מתמקד אמנם בישוב בודד אולם יש בו להאיר ולהצביע על כיוון בחקר נושא המגורים במערות באופן רחב יותר לגבי מישור החוף של ארץ-ישראל.
העובר כיום למרגלות הכפר לא יכול לעמוד על מבנהו הגאוגרפי. לעומת זאת סיור בשרידיו של הכפר וחקירה שיטתית כפי שערכנו, מבהירים מספר עניינים ובעיות. כפר זה ייחודי במספר רב של מערות ששימשו למגורים – תופעה שאינה מוכרת עד כה באתרים אחרים במישור החוף.

 

מבוא והקדמה מתוך הסקר השלם

More
Information
Location
יבנה, מזרח
Clients
מימון הקרן לשטחים פתוחים רשות מקרקעי ישראל רשות העתיקות מועצה אזורית ברנר הקרן לחקר מישור החוף
כתיבה ועריכה
מוריה סקלי נוף ואדריכלות ד"ר אבי ששון
צוות עבודה
פרופ' יעל מוריה / מוריה סקלי נוף ואדריכלות אדר' נוף אמיר לוטן / מנהל התכנון, מוריה סקלי נוף ואדריכלות אדר' נוף ערן דרומי / מוריה סקלי נוף ואדריכלות מעצבת רונית יזרעאלי / מוריה סקלי נוף ואדריכלות ד"ר אבי ששון / יועץ גאוגרפי-היסטורי ד"ר איתמר טקסל / יועץ ארכאולוגי, אוני' תל-אביב משה עג’מי / מנהל מחוז תל-אביב, רשות העתיקות אריולה יקואל / ארכאולוגית, סוקרת, רשות העתיקות איתי אלעד / ארכאולוג, סוקר, רשות העתיקות
ועדת היגוי
דורון שידלוב / ראש מועצה אזורית ברנר עו"ד דפנה קרו / מנכ"לית מועצה אזורית ברנר אדר' מירי ישראל / מהנדסת מועצה אזורית ברנר מירה אבנרי / מתכננת מחוז מרכז, רשות הטבע והגנים
בכותרות
הארץ חמש דקות מגדרה: הגן הקסום שלא הכרתם"
תמונת כותרת
אילן אסייג עבור הארץ