התערבויות מרחביות בבת ים כשדה התחדשות בעיר

התערבויות מרחביות בבת ים כשדה התחדשות בעיר

Project Name

הביאנלה לאדריכלות נוף עירונית בת ים

הביאנלה התקיימה פעמיים בשנים 2008 ו-2010 במשך שבועיים והשתתפו בה אדריכלים, אדריכלי נוף, מתכננים, מעצבים, אמנים, סטודנטים וקבוצות מקומיות מהארץ ומחו״ל שיצרו פעולות שונות במרחב העירוני של בת ים.

הביאנלה לאדריכלות הנוף העירוני בבת ים היא פעולה עירונית שבאמצעותה האוצרות ניסו ליצור, להשפיע, לאפשר, לשנות. לא לדבר.

עיריית בת ים הציעה את המרחב העירוני שלה כמקום לניסוי ולמחשבות חדשות וישנות על העיר ועל אפשרויות שיפור איכות החיים בה.

הביאנלה היא התגלגלות של אי נחת של האוצרות בכל הקשור לעיר ולעירוניות, ולגורמים ולאיכויות העושות אותה. הביאנלה היא מבט בפער שבין האופן שבו מתכננים עיר לבין האופנים שבהם חיים וחווים עיר. כדי לבחון כיצד מגשרים על הפערים האלו, חיוני ליצור תהליכים ניסיוניים, בתוך המרחב הציבורי של העיר. הביאנלה היא מעבדה בחוצות העיר בבת ים. הביאנלה מתרחשת לכאורה אחת לשנתיים. לכאורה, משום שמטרת האירוע המרוכז בכמה ימים היא ליצור תהליכים לאורך זמן, תהליכים שבזמן הבניאלה יהיה אפשר להתבונן בהם, לחקור אותם, לשנותם. ימי הפסטיבל הם איפא זרקור על פעולות מתמשכות. הביאנלה עורכת חקירה כפולה: חקירת המרחבים העירוניים והאפשרויות לשינויים, ובחינת היחסים והזיקה בין הישויות העירוניות, קהילות, פרטים וגופים עירוניים.

לכל בינאלה יש נושא – שם פעולה המכתיב את דרך ההתבוננות בעיר.

הפעולה הראשונה הייתה אירוח, השניה היא הזדמנות. אלו שני מבטים לאותו מרחב.

אירוח 2008

כיצד עיר מארחת? הביאנלה לאדריכלות הנוף בת ים מייצרת מרחבים מזמינים למפגשים מזדמנים

מרחביה הפתוחים של העיר יהיו לבמה ליצירת ״חדרים בחוץ״ ולשעה קלה היא תגמיש חוקים, כללים ותקנות. התושבים והקהילות יוכלו להשתמש בחדרים האלו כהרחבות לסלון ביתם הפרטי או של מועדונים קהילתיים ויערכו שלל פעילויות ב-20 חדרי חוץ ברחבי העיר.

כך נוצרו מרחבים זמניים בחלל הציבורי הפתוח של העיר באמצעות שליטה שיתוף פעולה של תושביה.

הזדמנות 2010

השתנות מתמדת תוך איטיות תהליכית עומדים במרכז הביאנלה לאדריכלות הנוף בבת ים. שימושים זמניים במרחב יוצרים מודעת לרגעי ועל זמני בהוויה העירונית

הביאנלה השניה התמקדה בדרום מערב העיר באזור התעשייה ששמו הוסב ל״אזור העסקים״.

העיר מנסה לנסח כאן סביבה עירונית שיש בה תעשיה, עסקים, משרדים וגם מגורים.

הזדמנות הוא בחינת מצבי שינוי ומצבים זמניים בעיר כהזדמנות לשיפור איכות החיים.

אפשר לחלק את הפרויקטים לכמה סוגים: אתרי בניה, עיר וטבע ושיתופי פעולה בעיר.

הפרויקטים עסקו במספר סוגים של מערכות יחסים, מערכות יחסים לתהליכי הבניה הארוכים המתמשכים בה, יחסים בין העיר לטבע משאלות על אקולוגיה עד לשאלה האם העיר היא מקום שמגרש את הטבע ומביא אותו רק האופן מבויות או שמא תתיתן מערכת יחסים אחרת והיא תשנה את זמן העיר. ואחרים עוסקים בשאלה מה בין בעלות לאחריות בעיר. בנוסף הבינאלה מתמודדת עם המתח בין התמורות במרחב לבין מערכות החוק. כמה פרויקטים בבינאלה מערערים על מערכת החוקים, ונושא הזמניות מאתגר את המנגנון העירוני שנאלץ להגדיר תקנוונים להתרחשויות זמניות, שמשך הזמן שלהן אינו ידוע.

הפרויקטים כולם מצביעים על המפגש בין זמנים לשעונים: בין זמן של טבע לזמן של עיר, בין זמן יום יום לזמן תכנון, בין אתרי בניה למצב זמני קבוע.

More
Information
Location
בת-ים, ישראל
Clients
עיריית בת ים
Date
2008/2010
Size
ברחבי העיר בת ים
צילום
אסף עברון